Հոդվածների կազման պահանջներ

ea_color_transparentEURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ.

 1. Ըստ պահանջներին կազմված հոդված. Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր):
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20.doc

 1. Հեղինակի մասին տեղեկատվությունները համաձայն հավելվածի: Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր) և պարունակի հետևյալ նշումը` «Տեղեկատվություն»:
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20_info.doc (Download)

 1. Հեղինակի գրավոր համաձայնության սկան-պատճենը կամ ֆոտոպատճենը (համաձայն հավելվածի): Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր) և պարունակի հետևյալ նշումը` «Համաձայնություն»:
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20_agreement.jpeg (Download)

 1. Հեղինակի նկարը: Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր):
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20.jpeg

 1. Համապատասխան գիտական աստիճան ունեցող անձի ստորագրությամբ` ռեցենզիայի (տպագրվելու խորհուրդի) սկան-պատճենը կամ ֆոտոպատճենը: Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր) և պարունակի հետևյալ նշումը` «Ռեցենզիա»:
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20_recenz.jpeg

 2. Վճարումն կատարելու մասին փաստաթղթի սկան-պատճենը կամ ֆոտոպատճենը: Ֆայլի անվանումն պետք է կազմված լինի հեղինակի ազգանունից, անունի և հայրանունի առաջին տառերից, ինչպես նաև պետք է նշված լինի խմբագրական խորհրդին ուղարկելու ամիս ամսաթիվը (տարի, ամիս, օր) և պարունակի հետևյալ նշումը` «Վճարում»:
  Օրինակ` Name_A_A_2016_04_20_payment.jpeg

Բոլոր նյութերը պետք է ուղարկվեն հետևյալ  էլեկտրոնային փոստի հասցեով` earj.info@gmail.com

ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. Ընդհանուր պահանջներ.
– Շրիֆտ – Times New Roman, 14 շֆ.;
– Ինտերվալ – 1,5;
– Հեռավորությունը – 2 սմ ամեն կողմից
– Հիմնական տեքստի ծավալը –  8 հազարից ոչ ավելին տպագիր նշաններից բացթողումներով;
– Հղումները նշվում են քառակուսի փակագծերում;
– Հոդվածը պետք է լինի գիտական նորություն պարունակող և / կամ պրակտիկ նշանակություն ունեցող, դրույթների հիմնավորմամբ ավարտված գիտական աշխատանք;
– Հիմնական տեքստի լեզուն` ուկրաիներեն, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն:

2. Հոդվածի կառուցվածքը.
– Շրիֆտը համաձայն Ունիվերսալ տասնորդական դասակարգման;
– Հեղինակի անունը, ազգանունը և հայրանունը (ընդգծված շրիֆտով);
– Պաշտոնը, հաստատության անվանումը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը (ընգծված ձեռագիր շրիֆտով);
– Հոդվածի անվանումը (ընդգծված շրիֆտով);
– Հեղինակի անուն, ազգանուն և հայրանունն, հոդվածի անվանումն (ընգծված ձեռագիր շրիֆտով), աննոտացիա (մոտ 100 բառ), հիմնական բառերը (5-8 դիրք) անգլերեն լեզվով (ընգծված ձեռագիր շրիֆտով): Հոդվածի անվանումն, աննոտացիան և հիմնական բառերը պետք է կատարված լինեն պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա` հաշվի առնելով համապատասխան ճյուղի տերմինաբանության յութրահատկությունները:
– Գրականության ցանկը` համապատասխան աղբյուրի անվանման լեզվին;
– Գրականության ցանկը անգլերեն լեզվով (References):

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հղումները պետք է կազմված լինեն հետևյալ էլեմենտներից`

1) հեղինակի կամ հեղինակների ազգանունը, անունի և ազգանունի առաջին տառերը: Եթե  գրականության աղբյուրի անվանումն տարբերվում է անգլերեն տարբերակից, այդ դեպքւմ նշվում է ազնգանունի գրադարձությունը:

2) հոդվածի անվանումը: Եթե հոդվածի անվանումը տարբերվում է անգլերեն տարբերակից, այդ դեպքում առաջնայինը  նշվում է անվանման գրադարձությունը այն տարբերակում, որը գրադարձվում է,  որից հետո նշվում է հոդվածի թարգմանված տարբերակը անգլերեն լեզվով քառակուսի փակագծերի մեջ [ ];

3) աղբյուրի անվանումը: Եթե աղբյուրի անվանումն տարբերվում է անգլերեն տարբերակից, այդ դեպքում առաջնայինը  նշվում է անվանման գրադարձությունը այն տարբերակում, որը գրադարձվում է,  որից հետո նշվում է հոդվածի թարգմանված տարբերակը անգլերեն լեզվով քառակուսի փակագծերի մեջ [ ]: Աղբյուրի անվանման վերջում անգլերեն լեզվով նշվում է աղբյուրը բնօրինակ լեզվով [in Ukrainian], [in Armenian], [in Russian];

4) նշանները անգլերեն լեզվով կամ միայն թվային նշանները  (կախված նկարագրման ստանդարտի ընտրությունից):

Կազման օրինակներ.

Գիրք, մենագրությոսւն:
Stefanchuk M. O. (2008). Mezhi zdiisnennia sub`iektyvnykh tsyvilnykh prav [The Limits of the Subject Civil Rights Realization]. Kyiv. Alerta, KNT, Tsentr uchb. l-ry. 179p. [in Ukrainian]

Հոդվածը.
Stefanchuk M. O. (2007). Sponukannia vybortsiv holosuvaty: kontrahitatsiia chy profanatsiia? [Encourage people to vote, counter-propaganda or profanity?]. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii [Bulletin of the Central Election Commission]. 2, р.95-97. [in Ukrainian].

Էլեկտրոնային ռեսուրս.
Aristotelis. (1844). Organon graece. Available: https://openlibrary.org/books/OL23278797M/Aristotelis_Organon_graece. Last accessed 20th Apr 2016.

Ուկրաիներեն լեզվից գրադարձության համար  խորհուրդ ենք տալիս օգտվել հետևյալ օնլայն ռեսուրսից`http://ukrlit.org/transliteratsiia
Ռուսերեն լեզվից գրադարձության համար  խորհուրդ ենք տալիս օգտվել հետևյալ օնլայն ռեսուրսից` http://translit.net/
Հղումների ավտոմատ ստեղծման համար  խորհուրդ ենք տալիս օգտվել հետևյալ օնլայն ռեսուրսներից`
https://www.citethisforme.com/guides
http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/
http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
կամ այլ հեղինակին հարմար ծառայություններից:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

ՈՒՏԴ 342

Ստեֆանչուկ Միկոլա Օլեկսիյովիչ
Առաջատար գիտական աշխատող
Ուկրաինայի Պետական  սահմանային ծառայության
Բոհդան Խմելնիցկու անվան
Ազգային ակադեմիայի
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ_ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

Stefanchuk M.O. Public-legal aspects of abuse of rights.
This article is devoted to the scientific and legal review of the problems related to the abuse of law. Various stages of this long process have been analysed. Attention is also given to the unlawful behavior and prohibition of abuse of rights in public relations.
Key words: abuse of law, violation of law, interest, dishonesty, misconduct.

… (տեքստը) … Հանրային իրավունքի որպես համապատասխան հանրային հարաբերությունների կարգավորիչի նպատակն է այդ հարաբերությունների կազմակերպումը … (տեքստը) …

Գրականություն.

1. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / М.О. Стефанчук. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.
2. Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник центральної виборчої комісії. – 2007. – №2 (8). – С. 95-97.

References

1. Stefanchuk M. O. (2008). Mezhi zdiisnennia sub`iektyvnykh tsyvilnykh prav [The Limits of the Subject Civil Rights Realization]. Kyiv. Alerta, KNT, Tsentr uchb. l-ry. 179p. [in Ukrainian]
2. Stefanchuk M. O. (2007). Sponukannia vybortsiv holosuvaty: kontrahitatsiia chy profanatsiia? [Encourage people to vote, counter-propaganda or profanity?]. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii [Bulletin of the Central Election Commission]. 2, р.95-97. [in Ukrainian].

Նշված օրինակները խորհրդակցական բնույթ են կրում.

Հեղինակները կարող են օգտագործել ցանկացած այլ հարմար հանրաօգտագործվող ոճ հղումներն կազմելու համար:
– Harvard
– APA
– MLA
– Chicago
– Turabian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(References) գրականության ցանկը պետք է ներկայացվի առանձին բլոկով, կրկնելով գրականության ցանկը բնօրինակի լեզվով անկախ դրանում անգլերեն տարբերակի առկայությանը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:

Միջազգային բազաներում աղբյուրների հղումների կայուն ինդեքսավորման նպատակով References չեն կարող օգտագործվել հաջորդ նշանները, որոնք օգտագործվում են ուկրաիներեն և ռուսերեն լեզուներով գրականությունն կազմելիս.
1. / (մեկ թեք գիծ)
2. // (երկու թեք գիծ)
3. (երկար տիռե)
4.; (կետ ստրակետ)
5. չանջատվող բացթողում
6. այլ հատուկ բաժանողներ և նշաններ (№, # և այլն)

Դրանց փոխարեն օգտագործվում է կետ, ստորակետ, դեֆիս, բացթողում:

Բոլոր նյութերը ուղարկվում են հաջորդ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` earj.info@gmail.com