Ընդհանուր տեղեկություն

ea_color_transparent

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ.

Հաարակական գիտությունների Եվրասիական ասոցիացիա Հասարակական կազմակերպությունն (Eurasian Social Science Assoсiation, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն) հրավիրում է Ձեզ համագործակցելու և Ձեր ձեռքբերումներն հրապարակելու գիտական տպագրությունում`
EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL

ISSN 1829-4863

Eurasian Academic Research Journal ամսագրի հիմնական նպատակն է հետխորհրդային երկրներում գործունեություն ծավալող գիտնականների գիտական աշխատանքների համաշխարհային մասսայականացումը:

Eurasian Academic Research Journal գիտական հրատարակությունն ուղղված է հետևյալ ոլորտներում խնդիրների լուծմանը`
– իրավագիտություն,
– տնտեսագիտություն,
– պետական կառավարում:

Հրատարության աշխատանքային լեզուներն են` հայերեն, ուկրաիներեն, անգլերեն և ռուսերեն:

Հրատարակության պարբերականությունն է` ամսական մեկ անգամից ոչ պակաս:

Առաջին համարում տպագրվելու համար հոդվածն ուղարկելը անվճար է:

Հաջորդ համարներում տպագրվելու պայմանների և արժեքի մասին տեղեկություններն կտրվեն լրացուցիչ:

Բոլոր հեղինակներն անպայմանորեն կստանան ամսագրի էլեկտրոնային պատճենը, ինչպես նաև տպագիր օրինակը` ըստ ցանկության:

Լրացուցիչ հայտնում ենք, որ ամսագիրն տարածվելու է ինտերնետ ցանցում անվճար հիմունքներով հետևյալ կայքի հասցեով` http://www.earj.org/: Հոդվածներն տպագրությանն ուղարկելիս` բոլոր հեղինակներն իրենց թույլատվությունն են տալիս ինտերնետ ցանցում այդ հոդվածներն ազատորեն հրապարակայնացնել:

Ամսագրում տպագրվելու համար հարկավոր են հաջորդ նյութերը`
– Հոդվածը, որն կազմված է ըստ սահմանված պահանջների (պահանջներն լրացուցիչ տրվում են),
– Հեղինակի մասին տեղեկանքներ` ակտուալ կապի միջոցների տվյալներ,
– Հեղինակի կողմից ստորագրված հոդվածը տպագրելու մասին դիմում (նկարը կամ սկան-պատճենը),
– Հեղինակի նկարը, որը պետք է տեղադրվի ինտերնետ ցանցում:

Վերը նշված բոլոր նյութերը խնդրում ենք ուղարկել մեկ նամակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով`  earj.info@gmail.com

Ամենայն հարգանքներով
Eurasian Academic Research Journal
Գլխավոր խմբագիր
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ                                                                                Ստեֆանչուկ Մ. Օ.