Загальна інформація


ea_color_transparent

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Евразійська асоціація суспільних наук
(Eurasian Social Science Assoсiation, м.Єреван, Вірменія)
запрошує Вас до співпраці та опублікування Ваших здобутків
у науковому виданні
EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL
ISSN 1829-4863

Даний журнал є друкованим іноземним виданням.

Відповідно до Наказу МОН України 1112 від 17.10.2012 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” публікації в журналі Eurasian Academic Research Journal відносяться до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав.

Основною метою журналу Eurasian Academic Research Journal є світова популяризація наукових праць вчених, які працюють у пострадянських країнах.

На даний час проводиться робота над включенням журналу Eurasian Academic Research Journal до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Саме тому вимоги до публікацій мають певні особливості.

Наукові статті, що надійшли до редакції журналу, проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента). Надіслані статті розглядаються рецензентом протягом 3-ьох тижнів. Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам, або тематиці, видання. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Редакційна колегія журналу вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та несе відповідальність за дотримання етичних норм при публікації статей на основі Кодексу академічної доброчесності.

Наукове видання Eurasian Academic Research Journal орієнтоване на вирішення проблем в галузях:
– правознавства;
– економіки;
– державного управління

Мови публікацій: українська, вірменська, англійська, російська.

Періодичність виходу – не менше одного разу на місяць.

Усі автори обов’язково отримують електронну копію журналу та, за бажанням, друкований примірник.

Додатково повідомляємо, що журнал буде розповсюджуватись у мережі Інтернет безкоштовно у відкритому доступі на сайті http://www.earj.org/. Подаючи публікацію до друку усі автори погоджуються на її вільне оприлюднення в мережі Інтернет.

Для опублікування слід надіслати наступні матеріали:

1) Стаття, оформлена у відповідності до вимог (вимоги додаються);
2) Інформаційна довідка про автора з актуальними даними та контактами;
3) Заяву-згоду на опублікування статті, підписану автором (фото чи скан-копію);
4) Фото автора, яке буде розміщене у статті;
5) Сканована, фотокопія чи електронна квитанція про оплату.

Усі матеріали просимо надсилати одним листом на електронну адресу earj.info@gmail.com

З повагою,
Головний редактор
Eurasian Academic Research Journal
кандидат юридичних наук, доцент                 Стефанчук М.О.